Category Archives: Snář

Snář – Písmeno K

Kabát světlý — jsi zneuznáván. černý — vynikneš v povolání. velmi drahý — bohatství. příliš těsný — upadneš do špatných řečí.  roztrhaný — přijdeš do nuzných poměrů. darem obdržeti — budeš obáťastněn cizím člověkem. práti viděti — obdržíš pracovitou ženu. plný skvrn — pomluvy. obléknouti — radost, požitek. koupiti — chudoba. svlékati — bída a chudoba. […]

Snář – Písmeno J

Jabloň — tvůj podnik se podaří. rozkvetlá — znamená příznivou zprávu. Jablečné víno píti — lehce onemocníš. Jablko ze stromu trhati — radost. sladké jísti — požitek lásky. kyselé jísti — smutek, špatní přátelé. loupati — zničení žhavých nadějí. obdržeti — očekávej dobré. krájeti – musíš se odloučiti od přítele nebo přítelkyně. sbírati –    budeš […]

Snář – Písmeno I

Ibis – získáš pomoc Ideál svůj viděti — obdržíš čestné postavení. Idiot — štěstí (kontrast!). Ikona – věští ti neštěstí Infanterie — drahota. Inkvisice — tvá nevina bude prokázána. Inkoust kupovati — obdržíš poselství. Inkoust   viděti – jsi   pomlouván u svých představených. píti — děláš hloupé kousky. Indián   —   prožiješ   dobrodružství. Indigo (barva) – očekávej […]

Snář – Písmeno Ch

Chalupa — těžká práce, těžký život. Champaňské píti — uspořádaný život, mnoho požitků Chatrčí mnoho viděti — budeš míti velký obrat. Chechtot slyšeti — neobratným chováním vysluhuješ si úsměšek. Chlapce viděti — přírůstek v rodině. rváti se viděti — tvoji přátelé zatáhnou tě do hanebné záležitosti. vyučovati — štěstí ve tvých předsevzetích. Chléb jísti bílý — […]

Snář – Písmeno H

Had veliký — budeš podveden. malý — rozmíšky. šlápnouti  naň —  máš  falešné přátele. kousnut jím býti — pomluva. s několika hlavami — budeš vystaven zlým pokusům. Had zabíti jej — učiníš neškodným nějakého nepřítele. polapiti viděti — ztráta peněz. mnoho Jich viděti — krátká nevolnost. Hadice viděti — máš sklony k lehkomyslnosti. Hadry sbírati — namáhavou […]

Snář – Písmeno G

Galoše nositi — špatné časy očekávej. Galeje – budeš odvážný Galerie  – získáš vysoké postavení Gangréna – ztráta přátel Gangster – někdo ti ublíží Garáž – čekají tě veliké výdaje Garnitura nositi ji — budeš pyšný. Garnizón býti v něm – štěstí a sláva Generál — vysoká návštěva, čest, uznání. Generál, valná  hromada  —  máš […]

Snář – Písmeno F

Facka dáti i někomu — někdo tě klame. obdržeti  — přijdeš  do  špatné společnosti. dávati viděti — hádka a potyčka. Fanfáry slyšeti — válka a drahota. Farář — vše jde dle tvého přání. Fenykl — musíš býti  skromným. Fejeton psáti neb čísti — ztráta   peněz. Fialky   trhati – nalezneš   štěstív lásce. obdržeti – přijdeš   do   špatné společnosti. […]

Snář – Písmeno E

Ebenové  dřevo —  těžké  neštěstí jest před tebou. Egoista – neporozumění Ekvipáž viděti — malé sta­rosti. v ní jeti — bezstarostný život. Elektrisován   býti   —   velké vzrušení. Elektrické   světlo  —  obdržíš důležité vysvětlení. Eva (biblická) — budeš sváděn  k nepravostem. Evangelium v něm čísti — obdržíš dobrou radu. čísti slyšeti — dobré poselství. Embryo — nové plány v podnikání. […]

Snář – Písmeno D

Dalekohled míti — hledíš vstříc pěkné budoucnosti. Dámská společnost — chraň se klepů. Dámský střevíc — nevole, hádka. Daně platiti — budeš váženým mužem, váženou ženou. Dar obdržeti — tvé poměry se zlepší. učiniti — chraň se před ukvapeným jednáním. Darovati něco — sklidíš nevděk. Datle jísti — budeš milován vdanou ženou. darovati — brzy […]

Snář – Písmeno Č

Čaj čistý (černý) píti — vznešená společnost. léčivý píti — lehké onemocnění. Čalouník — příjemný domov. Čáp — Šťastný sňatek, požehnání na dětech. létati viděti — výsledek tvého podnikání jest sporný. Čarodějnice (míti s ní co činiti) — nepřátelství, nevole. Čejka — neštěstí, nebezpečí požáru. Čelo krásné vysoké — projevíš rozum a úsudek. nízké — musíš […]

Snář – písmeno C

Celer jísti — velká radost. kupovati — milostné dobrodružství. Cela (žalářní) — budeš trpěti osamocením. Ceník čísti — nepříjemné novinky. Celnice — nevole, zloba, rozmíšky. Cement — nalezneš vážné přátelství. Cent (váha) viděti — útisk, utlačování. Cep — svatba s nepříjemnou osobou. Ceremonie býti ji přítomen — budeš míti dlouhou chvíli. Cestu konati — setkáš se […]

Snář – Písmeno B

Babička — rodinná událost. Bábovku na stole viděti — rodinná slavnost. Bahno — vzrušení a nevole. v něm se broditi — tvrdé časy. zůstati v nim trčeti — velké starosti. Balet viděti — zažiješ zklamání. Baldachýn státi pod nim — budeš ctěn a vážen. Bál viděti — budeš přítomen svatbě neb zásnubám. navštíviti — zažiješ velkou radost. […]

Snář – Písmeno A

A písmeno viděti neb psáti — uslyšíš novinku. Abatyše viděti ji — brzká veselka. Adama a Evu v ráji viděti — štěstí a výhra. Adoptován býti — zažiješ malé rozča­rování. Adresář viděti — přírůstek. Advokáta viděti — budeš pozván do společnosti. s nim mluviti — starosti, protivenství. Afrika cestovati tam — nemoc. Agent viděti jej neb s nim […]