Category Archives: Živly

Voda

Znamení vody

Lidé narození ve vodních znameních jsou emocionálně založeni. Soucítí, milují (případně nenávidí) a dokáží vyjádřit svou náklonnost. Než aby někoho ranili, tak se raději seberou a odejdou. Dávají si veliký pozor na pocity jak své, tak i svého okolí. Bohužel, žijí v předstvách, že i jiní se starají o to, aby je něčím neurazili, a tka bývají často zklamáni ze svého okolí. Svým soucitem zjemňují myšlenky vzduchu, chladné, pragmatické chování země a přehnanou energii ohně. Fantaziemi a sny lidí narozených ve znamení vody je oživován celý duchovní život lidstva. Jejich přirozeným protějškem je pochopitelně oheň.

Směr – západ
Symbol – šálek s vodou

Vzduch

Znamení vzdušná

Lidé narození ve znemení vzduchu jsou přemýšliví, milují poznání a rádi komunikují. Bez nich nejsme schopni rozumně plánovat a myslet, tím méně se dohodnout s jinými. Tito lidé mají od přírody vynikající paměť, řeč a často kritizují jednostrannost ostatních živlů. Ovšem jejich myšlení končí před realizací projektu, pokud by se do toho měli pustit sami, tak budou jen bezradně koukat. Na druhou stranu, pokud se na něco upnou, tak dokáží být skoro až paranoidně pečliví, ale opět pouze pokud jde o myšlení. Stejně jako oheň a voda, i vzduch potřebuje podporu země. Jsou prostě protějšky země.

Směr – východ
Symbol – nůž

Země

Znamení zemská

Lidé narození pod nadvládou zemských znamení stojí vždy oběma nohama pevně na zemi. Jsou praktičtí, opatrní a spolehliví, ale zároveň i nadaní. Netíhnou k abstrakcím, nekonečné teoretické diskuse považují za ztrátu času. Debaty bez praktických cílů (jak postavit dům, něco vyrovit a tak) se jich netýkají. Na druhou stranu jsou sice značně praktičtí, ale často se dkoáží zaseknout na bezvýznamných problémech. Jsou naprosto nepostradatelní k vyplnění rozkazů ohnivých, nápadů vzdušných a snů lidí narozených ve vodních znameních. Přirozeným protějškem země je pochopitelně vzduch.

Směr – sever
Symbol – hrst obilí
 

 

Oheň

Znamení ohnivá

Lidé narození ve znamení ohně jsou energičtí, výbušní a vášniví, ale také zároveň nerozhodní. Náplní jejich života je nadšení, optimismus a vášně. Jsou často dobrodruhy, vůdčími osobnostmi, obnoviteli pořádku. Jejich slabost spočívá v tom, že se často vydají úplně ze všeh. Jsou od přírody netrpěliví, nesnáší překážky a odklady. Dokáží se sami pro něco nadchnout, ale aby se jejich plány uskutečnily, tak potřebují pomoc praktičtějších jedinců, založených na zemi. Oni sami jsou příliš nepraktičtí. Lidé silně založení na znamení ohně mívají problémy s tím jak přescědčit ostatní, že by jim neměli vzdorovat. Oheň má za přirozený protějšek vzduch.

Směr – jih
Symbol – hořící uhlí