Numerologie

Každý může velmi snadno poznat své magické číslo – numerologie mu to umožní. Každé z devíti základních čísel dokáže předpovídat naši budoucnost a může navíc popsat nejvýraznější vlastnosti našeho charakteru. Kromě toho se můžeme velmi snadno dozvědět i něco více o přístupu k lásce, poznáme svá šťastná čísla, která pak můžeme ve svém životě průběžně využít a jistíme navíc, jaký drahokam (či polodrahokam je s naším číslem spojen). Také díky numerologii lze objevit, jaký partner k nám podle jejích zásad nejvíce pasuje.

Numerologických metod existuje mnoho. Asi nejpopulárnější je ta, která vychází z našeho data narození. Vznikla na přelomu osmnáctého a devatenáctého století a její předchůdce bychom mohli hledat v kabale a středověké gnóze (i když záznamy o bádání magického významu čísel jsou ještě mnohem staršího data – můžeme je dohledat kolem roku 2500 před naším letopočtem ve starověkém Sumeru). Hlavní myšlenka se opírá o založení, že nic na tomto světě se neděje jen tak náhodou. Takže i den, měsíc a rok našeho narození musí v sobě obsahovat další důležitý význam. Abychom získali naši základní charakteristiku, musíme postupně sečíst všechna čísla, ze kterých se skládá datum našeho narození. Sčítáme tato čísla tak dlouho, dokud nezískáme pouze jedno základní číslo čili cokoliv od jedničky do devítky.

Například lidé, kteří se narodili řekněme 02. 11. 1987 v numerologii sčítají čísla v datu svého narození takto: sečteme 0 + 2 (den)+1+1 (měsíc)+1+9+8+7 (rok) = 29. Díky tomuto součtu jsme získali jsme dvě čísla, která nyní znovu sečteme 2+9=11. A zase náš výsledek je pro základní přístup numerologie ještě nedostatečný, protože, jak už bylo uvedeno, musíme se dostat na nějaké číslo od jedničky do devítky, takže čísla v získaném výsledku znovu sečteme 1+1=2. No a jsme u konce, získali jsme naše magické číslo, kterým je právě vypočtená Dvojka. Tímto způsobem postupujeme s každým datem narození bez rozdílu.

No a nyní zjistěte, co NUMEROLOGIE říká zrovna Vám čili co Vaše magické číslo ve skutečnosti znamená. Příjemnou a zajímavou četbu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9