Archiv rubriky: Živly

Voda

Znamení vody Lidé narození ve vodních znameních jsou emocionálně založeni. Soucítí, milují (případně nenávidí) a dokáží vyjádřit svou náklonnost. Než aby někoho ranili, tak se raději seberou a odejdou. Dávají si veliký pozor na pocity jak své, tak i svého okolí. Bohužel, žijí v předstvách, že i jiní se starají o to, aby je něčím […]

Vzduch

Znamení vzdušná Lidé narození ve znemení vzduchu jsou přemýšliví, milují poznání a rádi komunikují. Bez nich nejsme schopni rozumně plánovat a myslet, tím méně se dohodnout s jinými. Tito lidé mají od přírody vynikající paměť, řeč a často kritizují jednostrannost ostatních živlů. Ovšem jejich myšlení končí před realizací projektu, pokud by se do toho měli […]

Země

Znamení zemská Lidé narození pod nadvládou zemských znamení stojí vždy oběma nohama pevně na zemi. Jsou praktičtí, opatrní a spolehliví, ale zároveň i nadaní. Netíhnou k abstrakcím, nekonečné teoretické diskuse považují za ztrátu času. Debaty bez praktických cílů (jak postavit dům, něco vyrovit a tak) se jich netýkají. Na druhou stranu jsou sice značně praktičtí, […]

Oheň

Znamení ohnivá Lidé narození ve znamení ohně jsou energičtí, výbušní a vášniví, ale také zároveň nerozhodní. Náplní jejich života je nadšení, optimismus a vášně. Jsou často dobrodruhy, vůdčími osobnostmi, obnoviteli pořádku. Jejich slabost spočívá v tom, že se často vydají úplně ze všeh. Jsou od přírody netrpěliví, nesnáší překážky a odklady. Dokáží se sami pro […]