Oheň

Znamení ohnivá

Lidé narození ve znamení ohně jsou energičtí, výbušní a vášniví, ale také zároveň nerozhodní. Náplní jejich života je nadšení, optimismus a vášně. Jsou často dobrodruhy, vůdčími osobnostmi, obnoviteli pořádku. Jejich slabost spočívá v tom, že se často vydají úplně ze všeh. Jsou od přírody netrpěliví, nesnáší překážky a odklady. Dokáží se sami pro něco nadchnout, ale aby se jejich plány uskutečnily, tak potřebují pomoc praktičtějších jedinců, založených na zemi. Oni sami jsou příliš nepraktičtí. Lidé silně založení na znamení ohně mívají problémy s tím jak přescědčit ostatní, že by jim neměli vzdorovat. Oheň má za přirozený protějšek vzduch.

Směr – jih
Symbol – hořící uhlí