Země

Znamení zemská

Lidé narození pod nadvládou zemských znamení stojí vždy oběma nohama pevně na zemi. Jsou praktičtí, opatrní a spolehliví, ale zároveň i nadaní. Netíhnou k abstrakcím, nekonečné teoretické diskuse považují za ztrátu času. Debaty bez praktických cílů (jak postavit dům, něco vyrovit a tak) se jich netýkají. Na druhou stranu jsou sice značně praktičtí, ale často se dkoáží zaseknout na bezvýznamných problémech. Jsou naprosto nepostradatelní k vyplnění rozkazů ohnivých, nápadů vzdušných a snů lidí narozených ve vodních znameních. Přirozeným protějškem země je pochopitelně vzduch.

Směr – sever
Symbol – hrst obilí