Vzduch

Znamení vzdušná

Lidé narození ve znemení vzduchu jsou přemýšliví, milují poznání a rádi komunikují. Bez nich nejsme schopni rozumně plánovat a myslet, tím méně se dohodnout s jinými. Tito lidé mají od přírody vynikající paměť, řeč a často kritizují jednostrannost ostatních živlů. Ovšem jejich myšlení končí před realizací projektu, pokud by se do toho měli pustit sami, tak budou jen bezradně koukat. Na druhou stranu, pokud se na něco upnou, tak dokáží být skoro až paranoidně pečliví, ale opět pouze pokud jde o myšlení. Stejně jako oheň a voda, i vzduch potřebuje podporu země. Jsou prostě protějšky země.

Směr – východ
Symbol – nůž