Venuše

Venuše je v astrologii planetou inspirace, která ovlivňuje nejvíce lidi řídící se city a s uměleckým talentem. Je zosobněním taktu, přátelských kontaktů a duševní rovnováhy. Naděluje plodnost, charisma a díky svému jasu ukazuje cestu životem, pomáhá, rozvíjí city, hlídá domácnost a rodinu. Pomáhá harmonii a ruší veškeré konflikty. Planeta Venuše naděluje svým dětem znalosti, inteligenci, diplomatický talent a praktický způsob života s jasně vytyčeným plánem. Venušiným chráněncům je vlastní spravedlnost, rovnováha a harmonie. Planeta je patronkou dobrých matek. Zesiluje také nějaké negativní vlastnosti jako přecitlivělost, nesmělost, slabou vůli, lenost a fanatismus. Vládne erotice. Silný vliv má osm měsíců – od října do prosince její energie má sílu večer a od ledna do května působí ráno. V létě její vliv slábne, aby se začala pomalu probouzet v září. Její podzimní působení je nejsilnější.

S Venuší se spojuje : 
Barva  – bílá
Živel – kov
Směr – západ
Den – pátek