Měsíc

V astrologii se s ním spojuje schopnost dojmout, mateřství, melancholie a pesimismus. Luna svým dětem přiděluje velký umělecký talent, náchylnost k mysticismu a všemu tajuplnému. Lidé Měsíce sní, jsou citliví a jemní a jsou často obdařeni přirozeným půvabem. Mají mnoho energie, nápadů a podnikavosti. Dokáží se velmi připoutat k tomu co již nabyli. Naprosto netolerují jakoukoliv zradu. Zlý vliv Luny občas působí, že jsou bezohlední, mstiví, nervózní, chaotičtí a se slabou psychikou. Měsíc velmi pečuje o domácnost a rodinu. Určuje také karmu, kdo kým je, byl a bude.

S Měsícem se spojuje :
Barva – stříbrná
Živel – voda
Den – pondělí