Uran

Uran je v astrologii planeta symbolizující svobodu a nezávislost. Svým dětem věnuje velkou představivost, dobré jazykové schopnosti a intuici. Osoby na které má vliv si cení nezávislost, toleranci, originalitu a pokrok. Negativní vlastnosti na které ma Neptun výrazný vliv jsou nestabilita, fanatismus a chaos v myšlení. Zesiluje prudké povahy a nepříjemné chování – někdy dokonce i šokující. Pod jeho vlivem jsou často lidé agresivní a bez tolerance. Podporuje hledění do budoucnosti. Uran je zodpovědný za drastické změny na Zemi a to jak politické tak různé kulturní revoluce. V době takovýchto přeměn Uran silněji působí i na osoby na které má vliv. Lidé narozeni pod jeho patronátem mohou v životě dosáhnout velkého úspěchu.

S Uranem se spojuje:
Barva – modrá
Živel – voda
Den – sobota