Snář – Písmeno B

Babička — rodinná událost.
Bábovku na stole viděti — rodinná slavnost.
Bahno — vzrušení a nevole.
v něm se broditi — tvrdé časy.
zůstati v nim trčeti — velké starosti.
Balet viděti — zažiješ zklamání.
Baldachýn státi pod nim — budeš ctěn a vážen.
Bál viděti — budeš přítomen svatbě neb zásnubám.
navštíviti — zažiješ velkou radost.
na něm tančiti — máš velmi dobré vyhlídky.
Bulík viděti — důležitá zpráva.
odeslati — příjemné překvapení.
prázdný obdržeti — nepříjemná zpráva.
s penězi  —  budeš  konati   nějakou cestu.
Baliti  něco —  průměrný  chod obchodu
Balon létati viděti — vyvstanou ti nové povinnosti.
v něm vystupovati — úspěšná práce.
Balon viděti stoupat — ujde ti zisk, výhra.
padati viděti — tvé plány ztroskotají.
Balsám — pro nemocné uzdravení, pro zdravé splnění přání.
jeho vůni čichati — budeš míti příjemný život.
Balkon viděti — nemůžeš se uplatniti ve svém povolání.
na něm státi — tvé postavení neb podnik jest nejistý.
Bankrot udělati — budeš pomáhati svým přátelům.
Bandita — nacházíš se v nebezpečí.
býti  jím   přepaden  —  zažiješ velký úlek.
Banka míti v ní řízení — starost a trampoty.
Bankéř míti s ním řízeni — chraň se před spekulací.
Bankovky počítati — utrpíš ztrátu.
mnoho   jich   viděti   —   zažiješ zklamání.
Bariéra — velké překážky se ti postaví do cesty.
Barva pěkná viděti — dlouhý život.
černá, fialová, bílá — jest barva smrti.
Barvy v krabici viděti — zisk a bohatství
s nimi pracovati — klamné naděje.
tříti — dobré obchody.
Barviti látky — sám sebe obelháváš.
sám sebe — muž hanba, žena dobro.
Barometr — domácí nešvary.
Bas zpívati — miluješ horké nápoje.
hráti — činíš se směšným.
zpívati slyšeti — zármutek nad ztrátou.
Báseň čísti — velmi příjemná zpráva.
Básník — jsi přeplněn.
Bavlna (látky, balíky viděti) — obchodní nesnáze.
Bavlna přísti nebo tkáti — výhra, zisk.
Bazar býti na něm — musíš se snažiti, rozmnožiti své vědomosti
Bažina viděti ji — máš špatné vyhlídky do budoucnosti.
v ni se broditi neb trčeti — nebezpečí.
Bažant — jsi milovníkem přepychu, nádhery.
jísti Jej — budeš dobře obsloužen.
Bedna plná — bude ti svěřeno tajemství.
prázdná — nevole, starosti.
nésti ji — nepříjemné časy.
Berní (výběrči daní) — neradostné setkáni.
Berla o ní jíti — špatné obchody.
viděti Ji — budeš žádati cizí pomoc.
rozbíti ji — zdraví, dobré obchody.
Besídka — schůzka s milou (milým).
a růžemi — vřelá láska.
Běh o závod — předstihneš své konkurenty.
Běžeti neb viděti běžeti — obdržíš peníze,
a nedostati se z místa — výsledek tvé námahy nechá na sebe dlouho čekati.
a dosáhnouti cíle — šťastné podnikání.
a někoho předběhnouti — zmíněného přežiješ.
Bible v ni čísti — nesnáze v rodině.
Bič viděti — zažiješ zklamání.
práskati slyšeti — obdržíš peníze.
Bída upadnouti do ni — tvé peníze brzy pominou.
viděti Ji u jiných — pocítíš lítost.
Bílá barva — radost, nevinnost, také smrt.
Bíliti prádlo — promineš nějakou urážku.
plátno — budeš zproštěn podezření.
Biliard viděti — poutáš se k záměrům, které jsou sporné.
hráti — zapomínáš na své povinnosti.
Biskup — vysoká, úctyhodná návštěva.
Bitevní křik slyšeti — štěstí, vyplnění tvého přáni
Bít býti — bude ti učiněno příkoří.
Bitva viděti jí — máš nepřátele.
účastniti se jí — tvá láska bude zrazena.
Blahopřání obdržeti — tvé přání se nesplní.
Bláto padnouti do něho — zlo stojí před tebou.
na rukou míti — získáš nepatrné výhody.
viděti — měj se na pozoru před pomluvami.
Blázen býti — vyznamenání.
viděti — upadneš do nuzoty.
vysmívati se mu — budeš pohnán k zodpovědnosti.
mluviti s nim — podvádějí tě.
Blázinec — bude ti velmi ublíženo.
Blechy viděti — uslyšíš nepříjemné.
chytati — uvedeš své záležitosti do pořádku.
býti Jimi bodán — hezký zisk.
Blesk viděti — hádka, nevole.
býti jím zasažen — těžká nemoc.
do domu viděti uhoditi — neštěstí.
Blikati světlo viděti — velký zisk neb jiné výhody.
Blouditi — mnoho těžkostí.
Blouzniti — máš sklony k přepjatosti.
Bludička — velkého zklamání se dožiješ.
Blýskáni na časy — nějaký přítel tě zklame.
Bodlák viděti — jsi nenáviděn.
trhati — tvé starosti pominou.
pěstovati — vlastní vinou si připravuješ nepříjemnosti.
zalévati — tvá dobročinnost klidí nevděk.
Boha vzývati — ve všem se ti bude dařiti.
Bohatý býti — pustíš se do nebezpečných spekulací.
Boj přihlížeti mu — závistiví lidé tě osočují.
býti jej účasten — je nebezpečí, že ztratíš úřad.
Bojiště — budeš zapleten do sporu.
Bolehlav — velmi těžká nemoc.
Bolest cítiti — zažiješ radost. 
Bolesti v uších míti — dozvíš se nepěkné novinky.
Bolesti oči — nemoc v rodině.
Bolesti zubů — blízko stojící osoba tě zarmoutí.
Bomba explosi její viděti — neočekávaná událost.
Bomboniéra — dobré obchody.
darem obdržeti — klam tě čeká.
koupiti — projdeš krátkým utrpením.
Bonbon jísti — zamiluješ se.
Borůvky viděti — skromná domácnost.
jísti — nemoc, nepřátelství a příbuznými.
hledati — budeš míti mnoho námahy.
nalézti — lehký zisk.
Bosý jíti — dojdeš vážnosti.
Boty nové obouti — zjistíš příjemné.
malé — tvůj postup jest ztížen.
roztrhané — budeš přeložen.
koupiti — nastoupíš cestu.
mnoho jich viděti — proces.
čistiti — požíváš úcty a lásky.
spravovati — mírumilovný život
ztratiti — pozoruhodná ztráta,
darovati — činíš dobré skutky.
nechati si vzíti míru na ně — tvé podnikání jest dobré.
ze dřeva — ztratíš zákazníky.
ze slámy — chraň se před lichváři.
Bouli míti — neštěstí v přátelství
jinému udělati — zahanbíš své nepřátele.
Bouda plná zboží — váda, svár.
Bouře — máš před sebou život, boje, které však vítězně vybojuješ
Bourec morušový viděti jej — najdeš výhodné zaměstnání.
Božím službám býti přítomen — obdržíš dobré místo.
Bradavice viděti — máš nepřátele, kteří chtějí podkopati tvoji existenci.
míti — bohatství.
Bratr rozloučiti se s ním — šťastná náhoda,
ztratiti jej — jdeš vstříc bouřlivé budoucnosti.
hádka s ním — očekávej nevoli.
Brána viděti ji otvírati — brzký šťastný sňatek.
zavřená — tvůj návrh bude odmítnut.
otevřenou viděti — šťastně zakončíš svoji životní pouť.
Brambory kopati — máš nevděčnou práci.        
jísti — budeš churav. 
loupati — zprostíš se útisku.
vařiti — obdržíš nevítanou návštěvu.
velké viděti — dobrý příjem.
malé viděti — nedostatek.
Brána násilím Ji otvírati — vynutíš si úspěch.
Brániti se — jsi člověk činu.
Brány na vláčeni viděti — tvé poměry se uspořádají.
pracovati s nimi — budeš míti pořádek ve svých záležitostech.
Brněni nositi — velká čest.
rozbité viděti — někdo si tě chce podmanit.
Brod nacházeti se před nim — budeš přepaden.
přebroditi se přes něj — dojdeš šťastně k cíli.
Bronky viděti — tvá skromnost učiní tě oblíbeným. 
Brousiti si nůž — příliš ostrá řeč ti uškodí.
Broskve jisti — setkání a sblížení s milou osobou.
na stromě — upadneš v pokušení.
rozlamovati — dobré majetkové poměry.
darovati — budeš dobře přijat v nové společnosti.
Broskvové jádro — nalezneš tuhý odpor.
Brožura na stole ji viděti — jsi lehkomyslný.
Brusle jezditi na nich — šťastné výsledky.
viděti na nich jiné — krise v obchodech.
Brusíř — budeš konati krátkou cestu.                    
Brusinky trhati Je — obdržíš pozvání na venkov.
jísti je — příjemné hodiny.
Brýle nositi — dosáhneš vysokého věku.
koupiti — buď opatrný.
ztratiti — musíš lépe dbáti svého majetku.
rozbíti — utrpíš škodu.
Břeh na něm odpočívati — spokojený život.
po něm jíti — touha po dálkách.
Břicho velké míti — pomíjející starosti.
velké viděti — bohatý výdělek.
hubené míti — nepokoj.
Břitva — nebezpečí.
Břízu viděti — musíš si vytrpěti trest.
lézti na ni — čekej příjemnou událost.
Buchty péci — obdržíš návštěvu. 
Buchty jísti — hádka a nepříjemnosti,
krájeti — nerozbijej své vlastní štěstí.
Buben viděti — musíš chrániti své právo.
tlouci — musíš se opravdově brániti.
tlouci slyšeti — nepokoje a hádky.
Bučeni dobytka — špatná zpráva.
Budova stavěti ji — pracovitost.
do nové se stěhovati — přijdeš do příznivých poměrů.
bořiti viděti — budeš  musiti  překonati mnoho překážek.
nedokončenou viděti — vzrušující dny.
hořící — zkažená radost.
na spadnutí — přijdeš do špatných řečí.
Buldok — najdeš ochránce.
Bursa navštíviti ji — rychlejší průběh tvých záležitostí.
najiti — mnoho štěstí.
ztratiti — očekávej dobré.
míti — tvůj blahobyt jest dobře založen.
Busta (poprsí) viděti — odlož své chyby.
Buvol — velký zisk, výhra.
Býk — buď opatrný.
býti od něho potrkán — štěsti a láska.
Býk koupiti jej — hádka.
porážeti jej — ujdeš nebezpečí.
zabiti jej — čeká tě utrpení.
Byliny léčivé požívati — budeš míti dlouhý život.
hledati je — zisk.
lisovati je — budeš potřebovati léčivé prostředky.
vonici — ješitnost.
Býlí viděti — utrpíš ztráty.
Byt si najmouti — budeš se brzy ženiti.