Snář – písmeno C

Celer jísti — velká radost.
kupovati — milostné dobrodružství.
Cela (žalářní) — budeš trpěti osamocením.
Ceník čísti — nepříjemné novinky.
Celnice — nevole, zloba, rozmíšky.
Cement — nalezneš vážné přátelství.
Cent (váha) viděti — útisk, utlačování.
Cep — svatba s nepříjemnou osobou.
Ceremonie býti ji přítomen — budeš míti dlouhou chvíli.
Cestu konati — setkáš se se vzdálenými přáteli.
pěšky — odklad důležité věci.
povozem — stálé štěstí.
ve společnosti — budeš pomlouván.
Cestu  po moři  dělati  —  poznáš  cizí země.
Cestou přímou jeti — neradostný život.
Cestou nerovnou, špatnou jeti — nalezneš překážky.
s mnoha zákruty — úspěch tvé námahy se dostaví později.
velmi úzkou — máš jen jedinou možnost jak dosáhnouti cíle.
křižovatkou cest — bude ti těžkou volba mezi dobrem a zlem.
Cestář — zapomněl jsi na důležitou práci.
Cestovati — vlastní vinou upadneš do bídy.
Cestovní zavazadlo — návštěva ze zahraničí (z venkova).
Cestovní kufr — něco důležitého zapomeneš.
Cestující znamená — změna tvých poměrů.
Cestovní vůz — tvé naděje budou splněny.
Cigareta kouřiti ji — jsi dobrodružně založen.
Cibule viděti Ji — nevole, domácí hádky.
jísti — přijdeš do špatných poměrů.
loupati — slzy.
Cihla padati ji viděti — budeš míti nepříjemnosti.
páliti viděti — nepříjemné vydání.
Cikány viděti — tvoje nestálost ti škodí.
nechati si od nich hádati — tvá naděje ztroskotá.
Cín líti — ve tvém životě nejde vše dle tvého přání.
kupovati — blahobyt.
Cínové nádobí — povedeš velký dům.
Cikorka — výstraha před  falešností
Clo platiti — musíš platiti školné.
Citrony viděti — očekávej příjemnou zprávu.
loupati — chytrostí ujdeš jistému nebezpečí.
tlačiti — obdržíš smutné zprávy.
jísti — budeš přistižen.
Cizí země — budeš konati cestu.
Cizince viděti — učiníš si novou známost.
Císař — povýšení v úřadě.
mluviti s ním — získáš velkých poct.
Císařovnu viděti — požíváš velké úcty.
mluviti s ní — bohatství.
Cirkus — hrozící zkáza.
Clowna viděti — staneš se směšným.
Cognac píti — uškodíš svému zdraví.
Cop viděti — je ti zakrývána pravda.
nositi — nemůžeš se zprostiti předsudků.
plésti — důležitou věc posuzuješ velmi lehce.
ztratiti — neátěstí.
odstřihnouti — zúčtuješ se zastaralými názory.
Crém jísti, připravovati — krádež.
Cukrárna — dlouhá chvíle.
Cukroví jísti .— požitek lásky.
viděti — našeptavačství. 
Cukr jísti — jsi pochlebníky obklopen.
kupovati — příjemný život
tlouci — máš lásku ku svému řemeslu.
darem obdržeti — někdo uchází se o tvoji lásku.
Cukrovinky — budeš pozván ku slavnosti.
Cvičiti viděti — nepokoj, váda, nešvár.
sám — trapné překvapení.
Cvrček viděti jej — máš neznámé přátele.
Cylindr nositi — nalezneš přístup do vznešených kruhů.
koupiti — ženeš se za vnějším dojmem.
Cymbál hráti — přijdeš do příjemné společnosti.