Snář – Písmeno Č

Čaj čistý (černý) píti — vznešená společnost.
léčivý píti — lehké onemocnění.
Čalouník — příjemný domov.
Čáp — Šťastný sňatek, požehnání na dětech.
létati viděti — výsledek tvého podnikání jest sporný.
Čarodějnice (míti s ní co činiti) — nepřátelství, nevole.
Čejka — neštěstí, nebezpečí požáru.
Čelo krásné vysoké — projevíš rozum a úsudek.
nízké — musíš s odvahou
postupovati.
zraněné — škoda.
vrásčité — musíš se určitě a přesně vyjadřovati.
Čelista (hudebník) slyšeti jej
dostaneš se do vznešené
společnosti.
Čepec na hlavě míti — staneš se maminkou.
sejmouti    —    beznadějná láska.
práti — štěstí a spokojenost v manželství.
dělati — brzy se provdáš.
Čepobiti slyšeti — přijdeš do rozpustilé společnosti.
Čepice — uděláš nějakou hloupost.
stará odřená — získáš uznání.
nová — neúspěch v podnikání.
V čekárně býti — tvá milostná touha bude ukojena.
Čekati někoho — stojíš před velkými událostmi.
Černý bez (bezinky) jísti — pozdravení se z nějakého neduhu.
kvésti viděti — milostné štěstí.
čaj z něho píti — vysvobození z velké bídy.
Černý chléb — těžká bohatá strava přivodí ti nemoc.
Čerpati něco — budeš míti zbytečné výlohy.
Červánky — spokojenost a klid srdce, šťastný obrat osudu.
Červotoč — bázeň a strach.
Červotočivé dřevo (nábytek) — utrpíš škody od tajného nepřítele.
Červená barva — štěstí v milostné záležitosti.
Červenka (pták) — obdržíš dobrou zprávu.
krmiti ji — budeá předstižen.
Červená tužka — budeš míti vydání.
Červi — hádka v domácnosti.
v jídle viděti — máš zlého nepřítele.
zabíjeti — budeš zbaven nějakého zla.
Černá barva — smutek.
Česati hladký vlas — věrní přátelé.
rozcuchané — špatné zprávy.
Četník viděti jej — jsi podezříván.
mluviti s ním — proces.
Čestný úřad zastávati — zjistíš dobré zprávy.
Česnek trhati neb kupovati — vstoupíš do obchodního spojení.
Česnek   jísti   —   máš špatné návyky.
Čísla viděti — budeš dělati dobré obchody, jinak hrej s nimi v loterii.
psáti  — poznamenejte si je pro hru v loterii.
smazati  — podvádíš sám sebe.
táhnouti  — dobré naděje na velký zisk.
Čistiti něco — spořádané poměry.
Čísti napsané — blaho.
noviny — budeš pokračovati zdárně v životě.
knihy — musíš se ještě mnoho učiti
Číňan viděti jej — budeš konati cestu.
mluviti s ním — z dáli obdržíš návštěvu.
Číšník (viděti se jím) — ztratíš svoji samostatnost.
Číšnice — veselá budoucnost.
Čížka viděti — žiješ mezi nevzdělanými lidmi.
cvrlikati slyšeti — přemoudřelý bude tě nuditi svými radami.
člověka šťastného (viděti) — bohatství.
spícího — malé radosti.
mnoho lidí — nepokoje.
neznámého píti a jísti (viděti) — někdo ukládá o tvůj majetek.
hezkého — zdraví.
smutného — cizí neštěstí se tě dotkne.
vousatého — máš sklony ke vzrušování se.
Člun na vodě plouti — láká tě nová láska.
v něm jeti — nestálá věrnost.
potopiti se viděti — ztráta rozvíjející se lásky.
Čmelák — radost, slast.
čočka jísti Ji — strach a starosti.
vařiti — ujdeš neštěstí.
přebírati — namáhavé práce.
Čokoláda — blahobyt.
Čtverylku tančiti — dovedeš si zpříjemniti život.
Čtyřspřežím jeti — získáš čest a moc.