Snář – Písmeno G

Galoše nositi — špatné časy očekávej.
Galeje – budeš odvážný
Galerie  – získáš vysoké postavení
Gangréna – ztráta přátel
Gangster – někdo ti ublíží
Garáž – čekají tě veliké výdaje
Garnitura nositi ji — budeš pyšný.
Garnizón býti v něm – štěstí a sláva
Generál — vysoká návštěva, čest, uznání.
Generál, valná  hromada  —  máš mnoho závistníků,
Gimnastika – těžké překážky před námi
Gramatika (zabývati se jí) — budeš míti mnoho námahy.
Gramofon hráti slyšeti — chraň se před našeptavači.
koupiti — učiníš se směšným.
Granátová jablka zralá trhati — přízeň vysokých osob.
nezralá viděti — neštěstí a pomluva.
jísti — jsi obdivován.
Granáty (kameny) — štěstí.
Granátník — hádka, násilnosti.
Gumový plášť — přijdeš do nebezpečí.
Guvernantka viděti ji neb býti jí poučován — bohatými vědomostmi získáš štěstí.
Gymnasium viděti se v něm — dosáhneš něčeho v životě.
Gynekolog – blíží se veliké oslavy