Snář – Písmeno Ch

Chalupa — těžká práce, těžký život.
Champaňské píti — uspořádaný život, mnoho požitků
Chatrčí mnoho viděti — budeš míti velký obrat.
Chechtot slyšeti — neobratným chováním vysluhuješ si úsměšek.
Chlapce viděti — přírůstek v rodině.
rváti se viděti — tvoji přátelé zatáhnou tě do hanebné záležitosti.
vyučovati — štěstí ve tvých předsevzetích.
Chléb jísti bílý — blahobyt a spokojenost.
černý — bída a nouze.
teplý — nemoc.
starý — máš nepřátele.
péci viděti — dobrá domácnost.
krájeti — nevěrnost a zrada podřízených.
nésti — škoda.
kaziti se viděti — tvé štěstí jest nejisté.
Chléb plesnivěti — máš nepřátele.
Chroust létati viděti — utrpíš  ztrátu.
chytati je — získáš přátele.
Chromý býti — nesnáz, obtíže před tebou.
viděti jej — dozvíš  se  nepříjemné.
Chřest sázeti nebo jísti — zažiješ spokojené dny.
Chrysantémy viděti — obdržíš zprávu od vzdálené osoby.
Chrt znamená — uděláš štěstí rychlým vzchopením se.
Chudý býti — štěstí.
Churavý býti — zdraví.
viděti — starosti.
Chvála slyšeti ji — budeš podveden.
dávati — tvá čestnost nalezne ti přátele.
Chytrý býti (viděti se v roli chytrého) — jsi velmi domýšlivý.