Snář – Písmeno T

Tabák v dýmce kouřiti — rozvaha přinese ti štěstí.
šňupati — předčasně sestárneš.
rozházeti — milí přátelé odcestují.
žvýkati — máš ohavné zvyky.
v pytlíku — blahobyt.
Tabule prostřená — obdržíš pozvání.
Tábor vojenský s vojskem — špatné časy.
ve volné přírodě — prožiješ příjemné hodiny.
Tah v loterii — ztroskotané naděje.
Tah ptáků viděti — tvé přání se splní.
Táhnouti — pilná práce tě povznese.
Takt dávati — budeš udíleti rozkazy.
Talisman míti — budeš ušetřen životních bouří.
Taliř — budeš pozván k ob&du.
rozbiti — starosti a smutek.
Taneční mistr — bude ti činěno mnoho poklon.
Taneční  střevíce  —   svár,   spor,   rozepře.
Tančiti — radost a bohatství.
viděti — potřebuješ rozptýlení.
a při tom upadnouti — nebuď vysokomyslný.
s hezkou   dámou,   pánem   —   máš sklony k žárlivosti.
Telegram — musíš uičiniti důležité rozhodnutí.
Telegrafní oddělení na poště — dlouhá cesta.
Telegrafovati — nepřenáhli se ve své práci.
Telefon — výsledek tvých obchodů jest sporný.
Telefonovati — máš spěšné obchody.
Teleci maso jísti — pozdravíš se z nějaké nemoci.
Tele viděti — posmívají se ti.
porážeti viděti — tvé předsevzetí není dobré.
Teploměr — nestálé poměry.
Tenis hráti — musíš brániti svoji čest.
Terasa — návštěva přátel.
Tesař — budeš stavěti vlastní dům.
Tesák lovecký — půjdeš na lov.
Tetřeva tokati slyšeti — je pátráno po tvých činech.
stříleti — budeš vítěziti nad svými nepřáteli.
Teta viděti ji — dědictví.
mluviti s ní — rodinná hádka.
Termoska — chraň své zdraví.
Tělo vlastní viděti — šťastný sňatek 
poraněné — ujdeš nebezpečí.
mýti si — máš odčiniti nějaké bezpráví.
cítiti v něm bolesti — učiníš nějakou hloupost.
Těhotnou býti (ve snu) — obíráš se smělými plány.
viděti — čekej nepříjemnosti.
Tchán — dobrý výsledek.
Tchýně — nalezneš pomoc v nouzi.
Tiskař — musíš postupovati s časem.
Tisknouti něco — chraň se tajemství.
Tkadlec při práci — přírůstek majetku.
Tkáti — bohatství, štěstí.
Tlačenice viděti — velký zisk.
v ni se nacházeti — hádka, zloba, překážky.
Tlachati — utrpíš škodu.
Tlak cítiti — nemoc (symbol, sen).
Tlapa zvířecí — někdo chce ti učiniti násilí.
Tlama otevřená — pustil jsi se do nebezpečného podnikání.
Tlouci na dveře — nepříznivé poměry.
Tlačeni srdce míti — přijdeš do tísnivé situace.
Tlustý býti — budeš trpěti tělesným neduhem.
Tlumok — obdržíš milou návštěvu.
Toaletu si dělati — budeš zbožňován.
Tobolka viděti Ji — tajemství.
ztratiti Ji — upadneš do rukou zlých dlužníků.
Točité schody — pracně a oklikami dosáhneš cíle.
Tolary počítati — budeš míti vydání.
nalézti — radost.
Topol — bezstarostný život, radost.
Topolové listí trhati — blahobyt.
Topolová ale] — pěkná životní cesta až do stáří.
Torpédo — velký užitek. 
Toulec na Sipy — zamiluješ se.
Továrna viděti ji — dobré obchody.
míti — starosti.
Tragedie (divadedlní) — starosti a bída.
Trampské kalhoty — budeš vysmíván.
Trakař viděti — nemoc.
Trafika — máš mnoho malých vydání.
Tráva viděti ji — chraň se podvodných osob.
sekati  ji  —   tvůj   blahobyt   se   pozvedne.
ležeti na pěkné — počátek lepší situace.
oschlá — nemoc a slabost.
Třásti se — musíš býti opatrný.
Trest obdržeti — budeš bohatě odměněn.
Trepky míti — dobře se provdáš, oženíš.
vyšívati — spokojenost.
Trepky koupiti — budeš ovládnut mužem Či ženou.
darem obdržeti — posloužíš někomu.
v nich jíti — vnitřní klid.
roztrhané — nesouzvuk v manželství.
Trh navštíviti — budeš vésti pohnutý život.
mnoho lidi tam  viděti  —  navážeš nové přátelství.
něco tam prodávati — budeš zdárně postupovati.
setkati se tam se známými    – nepříjemný klep.
Trny zraniti se jimi — štěstí v lásce.
upadnouti do nich — nachladíš se.
Trojkolka pro nemocné — časná stařecká slabost, znamení pro silnou potřebu klidu.
Trojúhelník — nešťastné rodinné poměry.
Trojnožka — budeš míti tajuplné setkání.
Trosky něčeho viděti — neočekávej zisk.
Trpaslíka viděti — nalezneš odpor.
Truhlář viděti jej — budeš shromažďovati bohatství.
Truhlu viděti — přijdeš do nebezpečí.
Trůn na něm seděti — čest a bohatství.
Trýzněn býti —  spadne  ti kámen  ze srdce.
Trýzniti lidi — neštěstí ve všem.
zvířata — budeš míti bolest.
Třešeň kvetoucí — štěstí a požehnání.
s plody — šťastný domov.
Třešňové květy — štěstí jest ti blízko.
Třešně trhati — radost.
jísti — příjemné hodiny před tebou.
kyselé — nežádej nedosažitelné.
Tři (3) číslo — mnoho štěstí.
Tříkolka — přírůstek v rodině.
na ni jeti — dojdeš jistě k cíli.
Tulipán viděti — jsi lehkomyslný.
zalévati — děláš společníka prostoduchému děvčeti, máš pošetilého milence.
Tužka psáti jí — získáš velké vzdělání.
Tulák  —  brzy  opustíš   svůj dům.
Tunel  — obdržíš  vysvětlení
projížděti — překonáš těžkosti.
Turek — budeš zapleten do nepříjemného milostného dobrodrutžství.
Turista — těžké strasti.
Tvaroh — svojí přímostí znepřátelíš si lidi.
připravovati — malý risk.
Tváře tlusté červené míti — štěstí.
vpadlé bledé — těžké starosti.
napudrované  —   upadneš do hanby.
poSkrábané — mnoho smutku.
Tyrkys    —    tvé naděje    se splní.
Tygr — vyvstane ti  zlý  nepřítel.
Tykati si s velkým pánem — velká čest, pyšná budoucnost.
Tymián — starosti.
Tyran viděti jej — setřeseš nepříjemné jho.
sám býti — nezarmoutíš žádnou společnost.