Snář – Písmeno Š

Šablona jsi neschopný samostatného jednání.
Šafrán koření — pýcha, domýšlivost.
rostlina — chraň své zdraví.
Šach hráti — máš dobré plány.
učiti  se  —  činíš  si  zbytečnou  námahu.
Šachta — obchodní úspěch.
Šálek viděti — získáš uznání.
z něho píti — štěstí v lásce.
rozbíti   —   musíš   něco   odříci   své lásce.
koupiti — pozvání.
křišťálový — získáš vážnosti.
darem  obdržeti  —  nalezneš   věrné přátele.
darovati — jsi všude vítaným hostem.
Šalvěj píti — dlouhý život.
Šarlatové roucho     –  škodíš si
Šarvátka   býti   ji   účasten   —   starosti o budoucnost.
Šašek dělati ze sebe — jsi podceňován.
Šaty černé — smutné poselství.
koupiti —  dorozumění s nepřáteli.
Šaty pěkné nositi — přijdeš do špatných poměrů.
modré neb zelené — tvá přání se splní.
zlaté — nepříjemnost, žárlivost.
Šaty bílé — budeš míti sňatek.
šíti — tvá píle bude odměněna.
roztrhané — hádka.
zamazané  —  tvá  čest  utrpí  újmu.
práti — musíš býti šetrný.
pestré — pojedeš na cesty.
šedé — těžká práce.
zlatem vyšívané — štěstí a čest.
Šaty červené — budeš hrdá, vysokomyslná.
spáliti viděti — urážka, pomluva.
krátké — špatné obchody.
Šavle viděti — jsi odvážný.
sekati s ní — energicky budeš raziti svoji cestu životem.
býti jí poraněn — budeš míti starosti.
ostře nabroušená — tvé piány se podaří.
tupá a zubatá — marná námaha.
přelomená — budeš přemožen.
vytáhnouti z pochvy — musíš podstoupiti boj.
Šéf viděti jej — dostaneš jiného představeného
mluviti s ním — obdržíš lepší zaměstnání.
Šeřík viděti — láska se ti blíží.
čichati jeho vůni — radosti lásky.
Šeříkový keř — příjemné hodiny před tebou.
Šibenice — máš nevěrné přátele.
viděti se na ni — velké sny dojdou vyplnění.
viseti na ni — škody a ztráty.
Šicí stroj — rychlejší postup nějaké záležitosti
Šicí stolek — požehnaná budoucnost.
Šicí skříňka — tvá píle bude ti odměněna.
Šicí náčiní darem obdržeti — radost srdečná.
ztratiti — trampoty v milostné záležitosti.
Šimpanz — nenávist a závist.
Šílený býti — překvapující štěstí.
viděti — strach, pronásledování, bída.
Šídlo píchnouti se jím — tvá snaha bude odměněna.
Šíp viděti — očekávej nesnáze.
Šíp býti jím zasažen — těžké zklamání očekávej.
hoditi neb vystřeliti — vynutíš si úspěch.
Šíti — blahobyt tvého domu poroste.
píchnouti se při tom — přijde nevěsta do domu.
a nebýti stále hotov — nový milovník, pro ženaté hádka.
Škytavka míti — urážka.
Škrabati něco — budeš slaviti svatbu.
Školní děti — dlouhý život plný práce.
Škola v ní se nacházeti — zažiješ nepříjemné.
plná dětí — mnoho starostí.
děti do ní vésti — dobře se staráš o své známé.
do ní jíti — štěstí.
šlechtický titul obdržeti — musíš převzíti povinnost.
Šněrovačka — zradíš sladké tajemství.
Šněrovadlo — nalezneš milého, milenku.
Šňupavý tabák — uzavřeš dobrý obchod.
Šňůra — tvé postavení se zlepší.
ze zlata neb stříbrná — budeš ctěn.
zamotanou viděti — přijdeš do těžkých poměrů.
Špenát — zdraví, síla.
Šperky míti — obdržíš dobře placenou práci.
Štětec — musíš se stýkati s hlupci.
Šťáva lisovati Ji — tvé předsevzetí se splní.
sladkou píti — radost, požitek.
trpká — nepříjemná povinnost, závazek.
nemocným dávati — někdo ti nadržuje.
Štěrk — mnoho štěstí, bohatý zisk, velká žeň.
Štěnici lézti viděti — budeš míti mrzutosti váeho druhu.
býti od ní kousnut — bohatství.
Štika — budeš obelstěn.
Štít domu viděti — blahobyt.
hořeti viděti — ztráta.
Štít vývěsní — nalezneš dobrodince.
hostince — špatný obchod.
řemeslníka neb obchodníka — budeš dělati dobré obchody.
Štola hornická — rozmnožíš svůj majetek.
Šťovík jísti — zrušené zasnoubení.
Špatné zacházení — hádka s domácími lidmi.
Špalír — budeš slyšeti nejrůznější úsudky o své činnosti.
Špek jisti viděti — půjdeš nebezpečnou cestou.
krájeti — smutný případ.
rozpouštěti — ďbej o svoji budoucnost.
Šplhati na strom — tvé životni postavení se zlepší.
na hory — mnoho překážek staví se ti do cesty.
Šunka jísti ji — tvé poměry se zhorší.
Švagr neb švagrová — důležité rodinné záležitosti.
Švandu prováděti — činíš se neoblíbeným.