Význam – písmeno E

Eva – Ženy se jménem Eva bývají moudré, mají veliké ideály a starají se být co nejvíce samostatné ve svém chování a rozhodování. Velmi často zasvětí aspoň část svého života péči o jiné, slabší a méně schopné, kteří potřebují pomoci. Stará se vše dělat s rozumem a různé radosti života si vychutnává spíše střídmě. Snaží se nikdy nevnucovat jiným lidem.