Význam – písmeno D

David – Je to člověk, kterého si každý všímá, protože většinou to daleko dotáhne. Je pracovitý, má dobré organizační schopnosti, bývá dobrým vyjednavačem i obchodníkem. Má hodně nápadů, ambicí, ale je i důsledný. Rád na svá bedra béře hodně zodpovědnosti, zvláště pokud se to týká majetku, kterého si dokáže velmi cenit, ale zároveň je ochotný dobrým přátelům půjčovat. Rád se věnuje spíše techničtějším záležitostem, učení nových věcí často dává přednost před rodinou, která tím občas trpí.