Význam – písmeno M

Marie – Jejím znakem je dokonalost ve všem k čemu přistupuje. Její řešení téměř vždy jsou lepší  než to co ozačujeme za průměr. Má blízký vztah k tajemnu a mívá dobře rozvinutou intuici. Je přitom pečlivá a stará se najít kořeny problémů, aby je mohla lépe řešit. Nemá ráda povrchní přístup. Velmi si cení rodinný život, ale i od svých nejbližších požaduje maximum. Váží si vysoké životní úrovně, ale není ochotna se hnát v životě jen za mamonem.

Martin – Rozhodně lidé s tímto jménem nejsou bojovníci. Spíše jsou plni obav a vždy mají jednu nohu připravenou k ústupu. Ukrývají se sami v sobě, bývají nesmělí a nejsou příliš sebejistí. Nemají rádi nejasné situace. Dokážou si vážit radostí života, mívají i hodně štěstí, ale málokdy ho dokonale využijí. Jsou to spíše rodinné typy, mají rádi klid, a nevnucují jiným svůj způsob bytí.

Martina – Většinou je obdivována pro svůj dokonalý styl. Dokážou ovládat jiné, jsou sebejisté ale také objektivní. Rády říkají ne a také se rády hádají. Co rozhodnou udělat to téměř vždy dokončí. Starají se co nejplněji užívat krás života. Jsou velmi dobré v domácnosti, milují svoji rodinu, ale ta je nesmí nijak moc omezovat.

Michal – Je to člověk inteligentní s dobrou náladou, který se často stará pomáhat jiným. Často ale začne dělat věci, které není schopen dotáhnout do konce. Velmi často vypadá jako člověk mírně nafoukaný, který si o sobě myslí příliš, ale ve skutečnosti sice o sobě má dobré mínění, ale ještě lepší má o svých blízkých a ona nafoukanost je spíše obranou před různými rýpaly. Má rád jiné lidi a ti mívají rádi i jeho. 

Milan – Podnikavý typ, který dokáže často riskovat a to úspěšně a hlavně mu to přináší potěšení. Žije v souladu s přírodou a svým okolím, řídí se hlavně tím co mu napoví srdce. V rodinném životě často vybuchují hádky, ale na konec je téměř vždy dokáže urovnat a situace je poté lepší než byla před konfliktem. 

Miroslav – Samostatný, většinou hrdý rebel, jejichž duševní život bývá velmi bohatý. Bývá objektivní a spravedlivý, dokáže si přiznat chybu. Nemá rád lži, pomluvy a podvody. Nepotrpí si na samotu, má rád když se o něm mluví. V mládí bývá dosti bláznivý, ale se stálým vztahem se uklidní a je vzornou hlavou rodiny. V životě má hodně štěstí, ale také i dojem že tak to má být stále.