Snář – Písmeno L

Laboratoř — nemoc.
Labuť — štěstí v manželství, požehnání na dětech.
Labyrint nacházeti se v něm — dlouhodobé starosti.
nalézti z něho východ — překonáš všechny překážky
Láhev viděti — nevole, zloba.
rozbitou viděti — smutek.
plniti ji — budeš míti mnoho práce.
Lahůdky — jsi obklopen poťhlebníky.
Lakomec — ztráta peněz.
Lakové střevíce — smutek. 
Lampa hořeti ji viděti — pěkné, šťastné doby jsou před tebou.
zhášeti viděti — utrpení.
nésti. Ji — jsi na správné cestě.
rozsvítiti — štěstí.
Lampa — tajné milostné štěstí.
Lanová dráha — štěstí v podnicích.
Lávka jiti. přes ni — znepokojení.
Lavina viděti — velké nebezpečí, neúspěch.
býti ji zasypán — neštěstí.
Lawn-tenis hráti (na trávě) — vysoké osoby ti zlepší tvoji životní posici.
Lazaret — budeš dlouhou dobu upoután na lůžko.
polni viděti — onemocníš.
Lebka — šťastný podnik.
Léčivý pramen — velké příznivé změny.
Led a sníh viděti — překážky všeho druhu.
na něm padnouti — oklamaná láska.
po něm jíti — tvé podnikání jest velmi příznivé.
lámati, prolomiti — čeká tě velký strach.
Jisti — konáš zbytečnosti.
kupovati — vzrůstající láska.
t létě viděti — tvé počínání jest bez užitku.
Lední medvěd — budeš milován.
Ledové květy na okně — zklamané naděje.
Ledviny velké silné viděti — zdravé děti.
Lehké děvče s nim jednati — hanba, špatná společnost, úsměšek.
Leknuti zažiti — přátelské překvapení.
Lékárník — dostaneš se do nevítané společnosti.
Lékaře viděti — ztráta, která bude zase nahrazena.
mluviti — dostaví se ti naděje.
operovati viděti — nemocným brzké uzdravení, zdravým nemoc
Lék vzíti — ztráta, která bude zase nahrazena.
Loklé ryby viděti — nemoc z vody.
Leknín — nebezpečí.
Len viděti, pěstovati — chystá se ke svatbě.
trhati — tři ohlášky najednou.
přísti — nevěsta a pěknou výbavou.
Lenoška v ní seděti neb ležeti — dlouhodobá nemoc.
velmi pěknou míti — bohatství.
ze slámy cizokrajné — jsi stálý.
houpati se na ni — kolísavé zdraví.
roztrhaná a ušpiněná — poruchy domácího klidu.
Les hořeti viděti — smutek a nesnáze.
tmavý a hustý — nevyznáš se ve svých obchodech.
procházeti se v něm — nalezneš spokojenost.
pěkný zelený — šťastný sňatek.
holý — ponurá budoucnost.
zpívati v něm — spokojené dny.
káceti — nalezneš majetek.
Lesní roh troubiti — neklid, nevole.
slyšeti — tvůj život utváří se dle tvého přání.
Lesk — zkáza.
Lešení stavěti viděti — buď opatrný v obchodech.
zřítiti viděti — spoléhej se na vlastní sílu.
Letadlo viděti — máš pyšné plány.
v něm létati — získáS nemoc.
Léto viděti — dobré obchody.
Létati s křidly — štěstí.
Létati k nebesům — znamená cestu, pro služebnictvo štěstí, pro nemocné smrt.
Létavice — neočekávané štěstí.
Levandule — utrpení.
Lev krotký — nalezneš přátelství.
bručeti jej slyšeti — přijdeš do nebezpečí.
býti jim pronásledován — ztráta majetku.
složiti jej — moc a uznání.
zavříti jej — strádání a bída.
Lev v kleci — zvítězíš nad svými nepřáteli.
s mláďaty — sám se uvádíš do škody.
Ležeti — smutek.
Lháti někomu — štěstí v loterii.
Líbati někomu ruka — máš dobré vyhlídky.
pěknou dívku — brzy budeš slaviti svatbu.
muže — nevěra.
chtíti a nemoci — těžkomyslnost.
zemi — starosti a trampoty.
nesvobodné osoby — hádka, rozbroje.
děti — mnoho radosti v životě.
Lidé k sobi přicházeti viděti — špatné pomluvy.
černě odění — špatné zprávy.
velmi mnoho Jich viděti — neštěstí.
Lid mnoho pohromadě viděti — hádka a potyčky.
Lidová kuchyně — sklidíš nevděk za svoji námahu.
Líheň umělou viděti — požehnání na dětech.
Lichva provozovati ji — chceš velmi obtížiti své svědomí.
Lichváře viděti — zruinuješ se spekulací.
mluviti s ním — upadneš do špatné společnosti.
Lichotky slyšeti — zklamané naděje.
dávati — své štěstí získáš úslužností.
Likér — tvá radost bude míti krátké trvání.
Lilie trhati — smyslná láska.
bílé viděti — budeš věrně milován.
barevné — nevěř zdání.
Lípa — bezstarostná budoucnost.
kvésti Ji viděti — budeš míti velké štěstí.
lézti na ni — tvé přání bude splněno.
Lis viděti neb užívati — obdržíš dobré zprávy.
Listy na stromě zelené — radost.
uvadlé — nemoc.
viděti padati — nebezpečná nemoc.
Lískové ořechy trhati — ustanou ti drobné starosti.
hledati — upadneš do hádky se sousedy.
jísti — ztratíš zuby.
pruty řezati — novinky.
Lišejník viděti — bohatství.
Liška chytati ji — odhalíš špatného přítele.
viděti ji — falešná žena tě přelstí.
Liška usmrtiti ji — setřeseš něco nepříjemného se sebe.
kožešinu nositi — strastiplné dny jsou před tebou.
Listi zelené — zažiješ příjemného.
padati viděti — tvé obchody zanikají.
Listina — budeš míti co činiti se soudem neb notářem.
Listonoš — vyplnění tajných přání a nadějí.
Listovati — budeš míti úspěchy.
Lístek viděti — výhra před tebou.
nésti viděti — dozvíš se mnoho novinek.
čísti — jsi zvědavý.  
Loděnice — smělé plány se ti zhatí.
Lodivod — příjemný obrat osudu očekávej.
Loďka viděti ji — tvé plány se nechají provésti.
v ni jeti — velké přání se ti vyplní.
potápěti viděti — konec srdečných vztahů.
vypadnouti z ni do vody — ztráta peněz.
Loď na vodě — zisk.
na zemi — tvá práce se nevyplácí.
nakládati viděti — úspěšný obchod
jeti na ni — štěstí.
bez řízení — neúspěch.
stavěti viděti — vratká láska.
v zálivu — radost.
bez stěžně, vesel — bída, ze které najdeš východisko.
říditi — nějaký podnik se ti zdaří.
potopiti se viděti — smutné zprávy tě zděsí.
hořeti viděti — velká ztráta.
do přístavu jeti — nebezpečí šťastně unikneš.
zakotvenou — zůstaň pevně lpěti na tom, co jsi si umínil.
vykládati viděti — očekávej daleko bydlící přátele.
Lojová svíčka — čím jest svíčka delší, tím déle budeš žíti.
Lokomotiva — své štěstí musíš hledati vdali.
Lom — na kámen — získáš majetek.
Lopata — těžce budeš vydělávati svůj chléb.
s ní pracovati — přítel prokáže ti službu.
Losos chytati jej — tvoje námaha bude bohatě odměněna.
jísti — učiníš cenný nález.
viděti — budeš míti blahobyt.
Los si koupiti — ztráta.
nalézti — výhra v loterii.
Loupiti — jednáš ukvapeně a nezískáš štěstí.
Loupati něco — úmrti v příbuzenstvu.
Louky zelené — štěstí.
posekané — osudové události.
přes ni jeti — dobré vyhlídky.
na ni ležeti — příjemný život.
pěknou zelenou viděti — šťastné manželství.
Louž viděti — výhra.
padnouti do ni — upadneš do špatné společnosti.
přeskakovati ji — ujdeš nebezpečí.
Lovecký pes — zažiješ příjemné.
Lovecká taška — podaří se ti dobrý lov.
Lovec — budeš míti štěstí.
Loviti vysokou zvěř — dobrý výsledek obchodní.
divokou zvěř — tvé předsevzetí ztroskotá.
Lot — zisk.
Luk stříleti s nim — nalezneš pomoc a zastání
Lupiče viděti — nepřátele tě ohrožují.
padnouti jim do ruky — velká ztráta majetku.
Lupy ve vlasech — obdržíš mnoho peněz.
Lupič býti jim — upadneš v nemilost u představených.
Lusky jisti — poznáš omezenou hlavu.
loupati — učiníš objevy.
nalézti prázdné — namáháš se bezvýsledně.
jísti — hádka a rozbroje.
vařiti — zhoršení hospodářských poměrů.
šiti — štěstí v obchodech.
trhati — starost do budoucna.
růsti a kvésti viděti — tvé přání bude splněno.
Lůza viděti ji — hádka, nepříjemnosti.
Lyra viděti — jsi nestálý.
hráti na ni — smíš míti příjemnou náladu.
Lyže na nich jezditi — budeš rychle postupovati.
Lžíce — vždy budeš míti dosti potravy.
stříbrná — budeš pozván k obědu.