Snář – Písmeno R

Rádio míti, slyšeti — máš marnotratnické sklony.
Radost velkou pociťovati — tvé výkony dojdou ocenění.
Radní — budeš vysvobozen z rozpaků.
Radnice — obdržíš úřad a čest.
v ní býti — škodami zmoudříš.
Radu uděliti — k vůli maličkostem vedeš spory.
obdržeti — jsi odměňován nevděkem.
Ráj   viděti   se   v něm   —   nalezneš ochrany v každém nebezpečí.
Rajské jablíčko — budeš zdárně pokračovati. 
Rákos na vodě – jsi vrtkavý.
řezati — klidný život.
foukati do něho — máš dobré vyhlídky.
v něm seděti — štěstí a blahobyt.
Rákoska viděti — obdržíš dobré životní postavení.
býti jí bit — chmurná budoucnost.
Rak — máš falešné přátele.
chytati — štěstí ve sňatkové záležitosti.
jísti — štěstí ve všem.
Rakety viděti — ohrožen nepřáteli.
Rakety stoupati viděti — budeš přítomen slavnosti.
Ranhojič — úbytek blahobytu.
Ranec — půjdeš na zkušenou.
Rány obdržeti — spokojený život.
udělovati — sloužíš spravedlivé věci.
udělovati viděti — smutek.
Rapír s nim šermovati — vyvoláš nějakou hádku.
Rarita viděti — připravuješ si starosti.
jejich sbírka — tvůj blahobyt bude klesati.
Ras (pohodný) — máš dobré přátele.
Rebarbora — po utrpení následuje radost.
Recept — obdržíš falešné zprávy. 
Register vésti — jeden z tvých plánů nebude splněn.
Rekrut — budeš míti tvrdou práci.
Relikvie — budeš míti velký zármutek.
Reliéf — neduh.
Restaurant — drahá zábava.
Reseda — štěstí v lásce.
Residence — štěstí.
Reumatismus — máš dotěrné příbuzné, kterých se těžko zbaviti.
Revolta — zvítězíš nad nepřáteli.
Réva viděti — dosáhneš svého cíle.
pěstovati — své štěstí pevně buduješ.
řezati — vysvobození z rozpaků.
Rez na železu — udrž si svoji čest neporušenou.
Rezové skvrny v prádle — obdržíš návštěvu.
Ricinový olej — odmítneš špatné přátele.
Rodina (narození nového člena) — nové plány a myšlenky.
vlastní viděti — důležité rodinné události.
svatou viděti — klid duše, spokojenost.
Rodiče viděti — jsi dobře chráněn.
zemřelé viděti — radost.
mluviti s nimi — štěstí v podnikání.
ztratiti — pomoc a záštita v utrpení.
nemocné viděti — zlo, neštěstí.
Rohož slaměná neb kokosová — spokojený domov.
Roh slyšeti troubiti — marné milostné naděje.
Rohy na sobě viděti — budeš obelstěn
na jiných viděti — zažiješ překážky.
Roj včel viděti — vysoké stáří.
Rokle viděti ji — přivodíš svojí nepozorností škodu svému příteli
do ní padnouti — téžké překážky máš před sebou.
nenalézati z ni cestu — upadneš do špatné společnosti.
Rolník zahálčivého viděti — zažiješ rozčarování.
při práci — smíš doufati ve spokojený život.
potkati — radost, příjemná zpráva.
viděti — bezstarostný život.
Román čísti — štěstí v lásce.
psáti — trampoty a starosti.
Rosa na rostlinách — vzrůstající blahobyt.
Rosnička — krátká radost.
Rošt rozžhavený — máš nekalé myšlenky.
Rouháni se slyšeti — budeš míti co činiti se špatnými lidmi.
Rouhání vysloviti — chraň svůj jazyk.
slyšeti — zažiješ radost.
Roubík — nemoc.
Rozhodčí soudce býti — budeš požívati úcty.
Rozlévati něco — jsi marnotratný.
Rozloučiti se s někým — upadneš do bídy.
Rozluka manželská — jsi obviněn z trestného jednání.
Rozkaz obdržeti — nepříjemnosti v povolání.
dávati — tvá pýcha přinese ti zlobu.
Rozohniti se — nevolnost.
Rozsudek smrti slyšeti — dojdeš velkých  poct.
Rozum ztratiti — příjemná večeře.
Rozvod sám provésti — nebezpečí ohně, ztráta majetku.
Rozsudek slyšeti — utrpíš škodu.
vynášeti — jsi v nebezpečí, učiniti někomu bezpráví.
Roztoče viděti — závistivý člověk rozruší tvé štěstí.
Rtuť — nestálý život budeš vésti.
Rty bledé — vztek, zlost.
krvácející — budeš zklamán. 
kvetoucí — blahobytný život.
Rubín — štěstí pro tebe a jiné.
Ručnice stříleti z ní — nebuď lehkomyslný.
viděti — budeš míti dobrou náladu.
obdržeti — čest.
Ručiti někomu — potřebujeme tvé pomoci.
Rudovous — učiníš si známost, která ti přinese štěstí.
Rudu kutati — tajemství se ti projeví.
velký kus viděti — žádná pomoc v tísni.
Ruchadlo viděti — brzký sňatek. 
s ním pracovati — štěstí.
Ruka levá — zrada.
pravá — věrné přátelství.
někomu ji podati — navážeš přátelské styky.   
ztratiti — poneseš dobrého známého ke hrobu.
Rukavice na rukou míti — zdvořilostí dojdeš k cíli
Rukopis čísti cizí — dozvíš se novinky.
pěkný miti — postup v životě.
špatný míti — jsi nedbalý. 
Ruku líbati — podřízenost, pokles sebevědomí.
Rumělka — žhavá láska.
Rusalky — chraň se před svůdnými ženami.
Růsti — bohatství, čest, zisk.
Různice mezi přáteli — ztráty, škody.
mezi milenci — dobře se provdáš.
Růže kvetoucí — milostné radosti před tebou.
zlomiti ji — brzká svatba.
darem obdržeti — budeš věrně milován.
s mnoha trny — překážky v lásce. 
červená –    vřelá láska.
žlutá — tajná láska.
bílá — šťastná volba životního partnera
Růže vadnoucí — tvá náklonnost mizí.
čichati k ní — propásl jsi příležitost
kytice z nich — brzká svatba.
Růženec se modliti — úmrtí v rodině.
míti — nemoc.
Růžové poupě — štěstí ti kyne.
Růžový sad s mnoha růžemi — šťastné manželství.
Rváti se — nejisté časy.
Ryba jísti ji — štěstí v loterii.
jísti s omáčkou —  dostaneš úbytě.
malá — nevole.
velká — důležité předsevzetí.
mrtvá — budeš pronásledován klepařením.
chytati – budeš zahrnut falešnými čestnými sliby
viděti — přijdeš do nebezpečí života.
býti povalen — těžké nebezpečí života.
Rybí kost polknouti — musíš bojovati s překážkami.
Rybář — obdržíš nabídku k sňatku.
Rybářské náčiní — odporné příhody.
Rybářský obchod — nekalí přátelé.
Rybářská síť — obdržíš dobré místo.
Rybník — dostaneš hezkou ženu.
s labutěmi — brzký sňatek.
Rýč — budeš míti starosti.
Rychlík viděti — tvá přání budou splněna.
v něm jeti — máš tulácké sklony.
Rýma — lehké onemocnění.
Rým dělati — učiníš své lásce něco mi­lého.
čísti — jsi samolibý.
deklamovati slyšeti — jsi milovníkem  divadla.