Snář – Písmeno Ř

Řád obdržeti — dojdeš uznání.
nositi — čest.
ztratiti — přemýšlíš o nějakém plánu.
Řeč držeti — získáš vliv.
slyšeti — budeš dělati  dobré  obchody.
nad   hrobem   — budeš utěšen.
Ředkev viděti – získáš velkou tělesnou sílu.
jísti – budeš podněcován ku vzteku.
loupati — budeš vysmíván.
Ředitel viděti jej — tvé přání se splní.
Ředitel mluviti s ním — převezmeš vedoucí postavení.
Řeka čistá jasná — mnoho štěstí.
v ni se koupati — bohatství.
padnouti do ní — neštěstí.
býti proudem nesen — vzdoruj okolnostem.
přeplavati ji — tvá naděje se splní.
silně hučeti slyšeti — budeš slyšeti rouhání.
vystupovati z břehů — tvá předsevzetí budou překažena.
Řepa červená — zdraví.
bílá — přijdeš do nebezpečí.
žlutá — musíš vytrpěti mnoho útisku.
jísti — přijdeš do nepříznivých poměrů.
sklízeti — jsi dobrý hospodář.
krájeti ji — rozchod.
dobytek jí krmiti — děláš dobrou spekulaci.
okrajovati ji — budeš vysmíván.
Řetězy železné — osamělé stáří.
zlaté — brzká svatba v rodině.
nositi — starosti a trampoty.
býti jimi spoután — tvoje záležitost nebude postupovati.
Řetězy rozlomiti — tvá energie tě bude tlačiti vpřed.
Řezanka — blahobyt, spokojenost.
fiezník — soudní vyšetřování.
Říznouti se — neočekávané přátelské setkání.