Horoskopy od 10-03-2008 do 16-03-2008

 

Týdenní horoskopy

s výkladem karet z Věštírny „Měsíční Kočka“

Jedenáctý týden: 10. – 16. březen.

Situace: Venuše s Marsem v příznivém aspektu napovídají, že nadcházející týden by měl přát především rozvoji pozitivních citových vazeb, mezilidským vztahům a v druhé půli týdne hlavně lásce ve všech jejich podobách. Harmonie však může převládnout i ve vztazích na pracovišti či ve škole, a to je skvělé, neboť taková předzvěst jara každému dobře udělá. Úžasně na tom budou především fantastové a romantici, kteří mohou upadat do neplodného, leč krásného snění. Inspirativně týden zapůsobí především na slovesné umělce. Určitá ztráta soudnosti může vést u některých jedinců napříč zvířetníkem k poněkud neodpovědnému zacházení s penězi či jiným majetkem, na což by měly dát pozor především – nikoliv však výlučně – Váhy.

A jsme před koncem druhého ročníku naší Hry o budoucnost. Zůstávají nám již jen reprezentanti zrozenců v Býku, ze Štíra, jakož i reprezentant Vodnářů, s nimiž se dnes rozloučíme. Všechno dobré do nadcházejících dnů ale samozřejmě přejeme nejen jim, ale všem pravidelným i nahodilým čtenářům těchto stránek.

  1. SKOPEC

Je to svízel, když někteří Berani, kteří jsou již ze své podstaty bytosti vcelku otevřené a nemilují proto záhady a nedořečení, budou po celý týden nuceni vyrovnávat se s faktem, že světu kolem sebe nejsou zrovna schopni moc porozumět. Zevšeobecňují tak problém ryze soukromý, totiž neschopnost dohodnout se v poslední době s člověkem nejbližším. Nehledejte mouchy, kde nejsou: všechno je mezi vámi dobré. Neměli byste si spolu sednout (nebo lépe lehnout) a věci si prostě vypovědět? Nejde přece o to, partnera za každou cenu o svém vidění přesvědčit, ale prostě mu ho říct. A také ho dokázat vyslechnout. – Ti okolo nemluví vaším zdáním k věci, nebo se vyjadřují záumně, případně ovšem nehovoří vůbec. Je ovšem milí Skopci možné, že jste dočasně za tvrdolíny… Tak už nemručte a všimněte si konečně toho, co vidí zatím jenom ostatní – totiž že se na vás přímo lepí štěstí v práci, společnosti i v lásce. Kdyby ještě bylo trochu víc peněz – ale to se může brzy změnit. Pokud ovšem budete iniciativní! O víkendu vypadněte někam ven a nekysněte doma! (Samozřejmě ne sami…)

  1. BÝK

Lidé by se neměli cítit ochromeni, pokud postavení jejich planet nepřináší zrovna nejpříznivější aspekty. Určitě jim totiž jiné zase přejí, a když ne teď, tak příště jistě vystoupí ze stínu. Četli bychom aktuální poselství nebe Býkům jako výzvu: buďte dělní, nevzdávejte se a bojujte! Rádi se máte dobře (a kdo by neměl), leč nevede se vám zrovna? A co jste pro změnu toho tak nelibě neseného stavu udělali? Utápět se v sentimentech, k čemuž vás to právě nutká, k vašemu znamení zrovna nepasuje. Možné zdravotní problémy zasáhnou na počátku týdne zřejmě plíce či jinak budou spjaty s dýcháním. Možná proto mnohé vidíte tak černě. Na nachlazení zkuste víno svařené s cukrem, hřebíčkem a skořicí. Nebo místo cukru dejte, ale už po uvaření, med. Na chrchlání zkuste cibulový sirup. Smrdí, ale léčí. – Od čtvrtka, kdy Venuše vstoupí do Raka, nabudete novou energii. Jen vaše komunikační schopnosti mohou narážet na momentálně poněkud problematický vyjadřovací um: Co chcete, si raději v duchu dopředu dvakrát řekněte. Nerozčilujte nejasnou řečí okolí… i když je pro některé jedince opačného pohlaví vaše koktavost zjevně neodolatelná. Touží vás chránit? No, těžko říct, ale něco na tom bude.

Pan Pavel (39/10) nás dnes definitivně opustí… a možná nás to mrzí víc, než jeho. Týká se to ostatně i Honzy z Vodnáře. Oba pánové jsou opravdovými matadory Hry o budoucnost, když nás totiž provázeli po celé dva roky. Počet jejich setkání s Měsíční Kočkou je úctyhodný. V kontaktu jsme byli častém. Rady karet občas přijímali a občas dali spíš na vlastní intuici, oba však potvrdili více než pětašedesátiprocentní úspěšnost našich předpovědí. Zvykli jsme si na sebe. Bude proto pro nás obtížné přestat sledovat věčné maléry primáře a sukničkáře Pavla, které se v poslední době extrémně vyhrotily. Také realizaci jeho zajímavého projektu i možné v jeho rámci čerpání evropských peněz. Nejvíc ovšem aktuální patálii ve čtverci s manželkou, Hlavounem, Pavlem a Lolou. Podle karet vztah Pavla k té neplnoleté skončí fiaskem a slepit se nepovede ani jeho manželský svazek, škoda. V perspektivě nejkratší vám nicméně nadcházející týden přinese do postele nový objev a jako náplast na všechno pochroumané si užijete tentokrát bez následků, pokud nepočítáme, že vás to bude dost stát finančně.

3. BLÍŽENCI

Některým Blížencům jdou věci tak skvěle od ruky, že upadají do rutinního stereotypu. U otravné práce nevyžadující soustředěnou pozornost to snad nevadí, protože to umožňuje myslet na něco jiného. Ale co láska? Pomineme-li ostatní aspekty života, které nevykazují významnější odchylky od standardu, neměli by vztahy, city, ale ani erotiku Blíženci zanedbat. Zapojte ale víc fantazii! – Venuše od středy též v Rybách vyostří vztahy. Jak se hodláte chovat v situaci zrna mezi mlýnskými kameny? Někteří Blíženci jsou totiž v citech rozpolceni. O to je to pro Měsíční Kočku problém zajímavější, že zřejmě jeden pól vás táhne do vztahu tak říkajíc tradičního, druhý by preferoval partnera stejného pohlaví. Pěkně se to v těch, jichž se věc týká, mele… Možná mají za sebou nějaké vážnější nedorozumění, vysvětlení by měli hledat do soboty, kdy se do Ryb vloudí i Mars, a to už opravdu hrozí otevřeným konfliktem. – Z uvedeného plynoucí nervozita nečiní z potrefených Blíženců právě skvostné řidiče a volantu by se proto měli až do vyřešení osobních zmatků raději vyhnout.

4. RAK


Tento týden patří nesporně Rakům, a to navzdory vzteklým útokům chřipky, k nimž mohou být až přehnaně vnímaví. Na poli partnerských vztahů nemusíte šetřit s city. A čím víc jich dáte, tím víc dostanete, platí přímá úměra (i když ne vždycky a také ne hned). Pozor – hvězdy se usmějí i na dosud nezadané. – V první polovině týdne budou Raci oplývat až záviděníhodnou vyrovnaností a nadhledem, s níž budou konejšit spory v okolí. Trochu si při samaritánských výkonech mohou sami naběhnout…, ale jen trošíčku. Ve středu můžete počítat s menší částkou navíc. Čtvrteční sextil Venuše s Plutem pomůže rozklíčovat podivné chování vašeho partnera v posledních dnech. Překvapení, které to přinese, bude ve většině případů milé. V pátek lze předpokládat nějakou společenskou událost zřejmě kulturního rázu, jež vás však zrovna neuspokojí, nicméně následující večeře či setkání bude na zklamání více než přijatelnou náplastí. Venuše a Mars v sobotu zvrátí vaše zřejmě totálně nekvalifikované rozhodnutí, k němuž jste v oblasti vztahů dospěli zřejmě v důsledku mizerné informovanosti. To však již přece od čtvrtka neplatí, tak co! Ať je váš partner jakýkoliv, stojí za to se ho nevzdávat: potvrďte to nejlépe nedělním sexem.

  1. LEV

Milí Lvi. Věci se vyvíjejí jinak, než si myslíte, protože svět je prostě jiný, než jak jste si ho namalovali. Je čas smířit se s tím, protože tomu tak bude navzdory tomu, že si takový vývoj momentálně odmítáte připustit. Na vině aktuální kolize s realitou budou drby, jež o vás či osobě blízké kdosi rozšíří a které vás zasáhnou neomylně ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Připravte se na ten úder a vězte, že jeho jedovatá slova nemají opodstatnění. Jste jen v oblasti lásky a vztahů (jichž se zřejmě klep bude především týkat) asi poněkud prudérní. Rádi kážete o morálce, jste tím známí…a trochu směšní. Toho pomlouvač využije a pokusí se rozšířit, že navzdory svým řečem (mravnost nade vše) rád pijete víno. Jestli existuje jakákoliv možnost, že takový rozpor zde skutečně je a že vejde v širší známost, společensky i soukromě vás to naprosto znemožní. Dáte-li si však pozor, nepraskne nic, získáte dokonce v míře větší než malé uznání i lásku. Štěstí, jak patrno, zřejmě v některých případech přeje praktikám na hranici perverze. Co za takovým proroctvím ve skutečnosti stojí, vědí Lvi nejlépe sami.

6. PANNA

Ne nadarmo jsme před týdnem Pannám psali, že pokud zažily nedávno dobrý čas v nejsoukromějších vztazích, v nastupujícím období budou sklízet. To měla být dobrá správa i pro sexuální štvance. Povede se v tomto směru především Pannám studujícím i těm, které se rozhodnou změnit zaměstnání. Víc než příjemně se řečení zrozenci unaví při fyzických aktivitách, v závodech a soutěžích tohoto druhu mohou dokonce stanout na vítězných stupíncích, skutečných i pomyslných, naopak do složitých intelektuálních problémů by se raději pouště neměly. Na středu nevylučuje Měsíční Kočka možný konflikt s partnerem, jenž by, pokud nebude řádně vysvětlen a narovnán, mohl dokonce přerůst v nevěru z jeho strany. Asi jste Neopomněli jste něco veledůležitého? Na Panny zapůsobí nedělní vliv Venuše a Marsu nikoliv destruktivně, ale velmi, velmi romanticky. Obecně se nedoporučuje měnit nebo zpochybňovat nic v privátní sféře. Možná máte pocit, že by právě vaše zázemí potřebovalo provětrat, ale chraň vás před tím hvězdy i všechny síly nekonečného vesmíru! Tento týden rozhodně ne!

  1. VÁHY

Váhy budou v tomto týdnu patřit k výjimkám, u nichž se nebudeme prvořadě zaobírat sexuální potencí ani jejich citovou angažovaností, protože těžiště aktuálních událostí u většiny z nich bude jinde. V první řadě v  oblasti pracovní. Znamená to, že v provozu, živnosti a nebo při studiu budou muset řešit vcelku nečekané úlohy, vyžadující plné soustředění a hlavně neodkladnou akci. Rychlé rozhodování přitom nepatří mezi jejich významné klady. Druhý prostor na který Věštírna Váhy upozorňuje je oblast financi, v níž se radí Vahám pohybovat se s mimořádnou obezřetností. Žádné půjčky ani brané, ani udělené, žádné nákupy, prodeje a dokonce ani poskytování jakýchkoliv garancí! Momentální záruky by byly jen zárukou budoucích červených čísel v konečné bilanci. I když se vám třeba navýsost bude zdát, že finanční operace nestrpí odklad – odložte ji! Prostě ji v čase posuňte. Únava, která vás bude provázet, nebude jen pocit, jež vás trápí, bude skutečná. A z únavy se rodí chyby!

  1. ŠTÍR

Co s přemírou energie, kterou Štíři překypují? Neroztraťte ji v činnostech vedoucích od ničeho nikam, nerozměňte vzácný kapitál na drobné. Investujte i za cenu krátkodobé půjčky (v reálu i obrazně). S tou kráskou či oním krasavcem jděte do toho! Výzva se týká i těch již šťastně zadaných. Veškeré vložené úsilí se vám vrátí. Opravdu nemusíte šetřit pohlavní orgány! Podporu volte přirozenou. Varování: nerozněcujte svou obraznost alkoholem… Držte se raději vyzkoušeného. Nevinný flirt může skončit katastrofou. Ten, kdo si na vás brousí nůž, může získat podnět k útoku, jehož se přece jen obával – a dáte mu ho svou neopatrností sami! V řadě aspektů významná pro Štíry bude sobota.

Pan Fuks (41/10) se naší hry dnes také účastní naposled. Nepatřil k veteránům těchto setkání nad balíčkem karet, ale svým příběhem nám poskytl celou řadu podnětů k uvažování nad plynutím řeky života, jejími tůněmi, peřejemi i zátočinami s protiproudem. Byl pro nás též často nelehkým oříškem a je třeba přiznat, že úspěšnost věšteb Měsíční Kočky v jeho případě jen o nemnoho zpravidla překročila padesát procent. Zajedno jsme ale v tom, že úlety vaší společensko-politické angažovanosti, v nichž si tak libujete (a vydáváte je za boj o Pravdu), natolik poškodily váš soukromý život, že bude třeba si vybrat. V zádrhelech s vaší paní nejde o sdílené či nesdílené společné názory a hodnoty, ale prostě o to, že ji pro své výstřední hobby naprosto a neodůvodnitelně zanedbáváte. Že je to špatně? Jistě. V tom jsme za jedno. Budiž toto vědomí pro vás i východiskem do budoucnosti…

9. STŘELEC

Z čeho vyplývá momentální roztržitost Střelců? Z toho, že je zřejmě feromony táhnou ven. Jaro je za dveřmi? Jistě. Proč stále něco hledají a nevědí přitom co? Vracejí se, nevěda proč a ani kam? Jejich zapomnětlivost je plodem soustředění dovnitř, k mimořádně klenutým, pro běžný pozemský život však zhola nepraktickým úvahám. Hádavost, kterou v této souvislosti projevujete, vám ke cti neslouží. – Před blížícími se Velikonocemi vás možná z toho všeho bádání o Absolutnu vrátí zpět na zem nutnost jarního úklidu: zbavte se zbytečností, zvetšelé citové harampádí odstraňte i ze svého nitra. Někteří z vás zřejmě myslí na nebe. Není ale na počátku takového přemýšlení nemoc, možná dosud skrytá? Měsíční Kočka vás může uklidnit: ano, pokud je, její nebezpečnost je podmíněná. Záleží totiž na vás, jak se s potížemi poperete, na síle vůle, s níž odmítnete nejhorší perspektivu.

10. KOZOROH


Dobrý týden je před vámi, milí Kozorozi: od pondělka se jistě dobře prosazujete při studiu i v práci. Ale pozor na jiné palubě: Kozoroh není Beránek a logicky by tedy neměl snímat hříchy světa. Proto se tolik necpěte do problémů širší rodiny, jež se na některé z vás hned zkraje týdne pokusí kdosi přehodit. Nezapomeňte, že přílišná angažovanost brání nadhledu. Krev sice opravdu není voda, ale není ani zárukou Pravdy – Kozorozi by se měli pokusit být objektivní. – Od středy rozkvetete i ve společnosti. Tentokrát se neuplatní vaše vyhlášená tvrdohlavost, spíš naopak jistá pružnost a, nebojme se říci, mazanost, která vám pomůže proklouznout. Kam a nebo odkud? Z malérů do úspěchu. Neodrazí se to sice bezprostředně ve finanční oblasti, ale co není dnes, zítra může být. V pátek se můžete dočkat zajímavého seznámení, vyvarujte se však unáhlených rozhodnutí a už vůbec nespěchejte do postele. Pozor zkrátka na z řečených úspěchů vybujelou sebejistotu v nejsoukromější oblasti… A jen tak mimochodem, i úspěch má hranice: štěstí například ve vašem případě nepřeje hazardu, a to v žádné podobě.

11. VODNÁŘ

Protože zpravidla Vodnáři ve vzájemném vztahu nebývají až na výjimky vřelí a jejich vzájemnost nás může dovést k pochybnostem a zvýšené ostražitosti, je tento týden výjimkou. Počátek týdne bude unavený. Pozitivní impulsy očekávejte ve středu a ve čtvrtek. V pátek vám mohou selhat nervy. Společenské příležitosti též raději nevyhledávejte, buďte snad jen tam, kde předpokládáte přítomnost (a tedy i solidaritu) právě stejně potrefených. Nepokoušejte se prolomit možnou milostnou nepřízeň silou, protože lehko byste se mohli dopracovat v tak choulostivé oblasti nikoliv jednoho zklamání, ale přímo chronické nedostatečnosti. Ačkoliv astrologové zpravidla v krizových situacích ze spojenectví totožných znamení nebývají nadšeni, v milostných hrách by to mohlo vyjít. Hvězdy prozrazují předpoklady pro zážitky vpravdě kosmické… 

Karty pana Honzy (26/10), vytrvalce ve Hře, hovoří o loučení. Stejně nejspíš nebude mít mnoho času na studium věšteb, protože jeho svět se nyní zcela nepochybně točí kolem dědice, kterého Olivie porodila. Významně – i když jen na přechodnou dobu – tato okolnost pohne Janovým hodnotovým žebříčkem. Také uklidní zjitřené vztahy v širší rodině, která se s Honzovým laxním vztahem k Olívii (ale také s jeho nedořešenou právní formou) dlouho nebyla schopná vyrovnat a nejrůznějšími pákami se ho snažila dostat tam, kam konečně zřejmě směřuje, tedy do manželství. Určitý problém do budoucna spatřuje Měsíční Kočka ve zdravotním stavu novopečené matky a Honzovy partnerky. – Otevřená zůstává i otázka politického působení Honzy v budoucnu. Je zřejmé, že na vábničky prakticky všech subjektů na naší politické scéně je ochoten slyšet – což svědčí o jeho až proklatě vysoké flexibilitě a zároveň o zřejmém nedostatku charakteru: kde jsou vůdčí ideou konání popularita, peníze a moc, etika dostává na frak.

 

12. RYBY

Ryby si nepochybně užijí dobrý týden, budou dostávat jen potěšitelné zprávy, a tak ani my neuděláme výjimku. Ve společnosti vás ve většině případů pochvílí a v zaměstnání vám přidají (nejspíš ale jen práci a odpovědnost). Společenský a pracovní úspěch získáte ovšem trochu na úkor života osobního. Otázkou je, zda si tím nezaděláváte na konflikt, který nemusí dopadnout dobře. Někteří rozhodně ano. S partnerem mluvte, nevypadá na to, ale čeká – chce vám naslouchat. – Než tenhle týden skončí a přehoupne se do toho, který znamená počátek astrologického nového roku, něco se správným směrem pohne i ve vašem citovém životě. Pozor ovšem dejte na staré lásky: co bylo, bylo. Sentiment není namístě. Slušnost ano. Vždycky. Nepochybně…

(V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, byla křestní jména účastníků vystupujících na těchto stránkách změněna.)