Význam – písmeno K

Karel – je to kulturní, velmi šlechetný a inteligentní člověk. Velmi dobře vychovává děti. Váží si své domácnosti a rodiny. Občas rád cestuje a když vyjede, tak rád baví svým řečněním okolí. Názory má konzervativní ale navenek se ukazuje jako člověk otevřený na novinky. Rád pomáhá druhým, preferuje tradiční výchovu, bývá dobrým pedagogem. Je velmi důvěryhodný.

Kateřina – Většinou je to osobnost, které si okolí velmi váží i pro její důstojnost. Je šlechetná, přímočará, pečlivá a pracovitá. Nemá ráda lidi podlé, prolhané a falešné. Má velké umělecké schopnosti, ale dokáže se velmi dobře učit cokoliv, proto je úspěšná i ve vědě. Věrná manželovi, domácnosti a sebeobětující se pro děti. Má ráda přírodu.